Seduir amb la paraula a les entrevistes i reunions

20 h

Curs presencial:

Veure la fitxa completa >>